Disk problem "TIMEOUT - READ_DMA"

Dan Lukes dan at obluda.cz
Sat Dec 17 12:35:30 CET 2005


Dan Lukes wrote:

> kabelu pouze jeden disk, musi byt zapojen na konci (prostredni konektor 
> je spravny) 

	Ehm, oprava

	... prostredni konektor je *prazdny*

					Dan

More information about the Users-l mailing list