Can't exec "/bin/sh": Argument list too long

Vilem Kebrt vilem.kebrt at gmail.com
Wed Jun 29 13:21:23 CEST 2011


On 29.6.2011 13:08, Jozef Babjak wrote:
>> Pravdepodobne z toho duvodu obcas dostavam chybu "Can't exec "/bin/sh":
>> Argument list too long". Lze toto nejak vyresit?
>    ^-- man xargs
>
> alebo
>
>        man find
>
> a tam -exec.
>
> J.
popr. seznam ze souboru nacist do promeny a prolezt to smyckou.
neco jako:

seznam=`cat $soubor`
for a in $seznam
do
<neco>
done
Vilem


More information about the Users-l mailing list