mailserver (postfix) a spam

Juraj Lutter freebsd-users-l at wilbury.sk
Thu Feb 10 09:46:19 CET 2011


On 02/10/2011 09:39 AM, Cizek Milan wrote:
> Ahoj,
> prosím o radu. Mám server, který dělá SMTP (postfix, spamassassin) server pro několik set uživatelů (vnitřní síť). Problém je, že se dost často logicky dostane na blacklisty a uživatelé si logicky stěžují. Nyní řeším 2 věci...
> 
> 1) jak v tom počtu procházejících mailů zjistím, která vnitřní IP (uživatel) má např. zavirovené PC a rozesílá?

V ports su pekne generatory statistik z mailovych logov.

> 2) jak alespoň částečně tomuto zamezit... Pomůže např. omezení konexí IPklienta<>SMTP server? Jiné řešení?

SMTP autentifikacia a obmedzenie poctu mailov/klient.-- 
Juraj Lutter              | /\ ASCII Ribbon Campaign
otis (at) wilbury (dot) sk       | \/ - NO HTML/RTF in e-mail
http://www.wilbury.sk/         | /\ - NO Word docs in e-mail
JID: otis (at) jabber (dot) vx (dot) sk
!07/11 PDP a ni deppart m'I !pleH


More information about the Users-l mailing list