FreeBSD a XEN

Ivo Hazmuk ivo at vutbr.cz
Fri Feb 19 11:54:13 CET 2010


Dobré dopoledne,

kdy že to má být hotové? Dnes? Ha ha ha ...

Zprovozňoval jste někdo FreeBSD jako hostitelský OS pro XEN? Google mi 
našel, že to je snad možné až od FreeBSD 8.0. A uživatelé by to 
chtěli/potřebovali mít v pondělí na počítači s FreeBSD 6.4. Nepřehlédnul 
jsem něco?

	Díky
		Ivo Hažmuk


More information about the Users-l mailing list