PF - řazení do front pro ALTQ/HFSC

Ondra Knezour knezour at weboutsourcing.cz
Wed Jan 13 12:28:11 CET 2010


Dobrý den všem,

mám problém se správným řazením paketů do front pro omezování rychlostí, 
už několik dnů tu něco trapně přehlížím, takže bych potřeboval poradit. 
Situace se týká FreeBSD 8-STABLE (pf v. OpenBSD 4.1), stav z tohoto víkendu.

Nejjednodušší mě napadající situace - router, dvě síťové karty, jedna 
uplink, druhá pro klienty (v uvažovaném příkladu pro jednoho klienta).

Chci dosáhnout toho, aby všechny pakety přicházející z internetu ke 
klientovi byly zařazeny do fronty řekněme klient_down a všechny, které 
odcházejí od klienta do fronty klient up, oboje včetně paketů, které 
patří do už navázaných TCP spojení.

Nějak se mi nedaří takovou triviálnost správně nastavit, mám definované 
dané fronty na obou pro daný paket odchozích interfacech s upperlimit 
třeba 512Kb a dále pro každý interface default frontu s upperlimit 
příkladně 128Kb, některá data mi padají do fronty klienta, některá do 
výchozí fronty, přičemž to někdy rychlost omezí, někdy ne a jede to 
kolem 10 Mb nebo kolik sem vede.

Za nakopnutí předem i zadem uctivě děkuju.

Ondra


More information about the Users-l mailing list