Apache umiera na signal 4

Richard Willmann ml at foofree.sk
Mon Aug 25 03:26:27 CEST 2008


Pozdravujem,

na novo nainstalovanom stroji mi umiera Apache. Konkretne sa jedna o 
stvorcestny Opteron stroj, Apache aj PHP je instalovane z portov 
(apache-2.2.9, php5-5.2.6).

/etc/make.conf vyzera nasledovne:

--- CUT ---
#; general, see make.conf(5)
CPUTYPE=opteron
CFLAGS= -O -pipe

#; kernel specifics, see make.conf(5)
KERNCONF=MYSMP

#; world specifics, see make.conf(5)
MAKE_IDEA=yes
NO_KERBEROS=yes
NO_BLUETOOTH=yes
NO_FORTRAN=yes
NO_I4B=yes
NO_IPFILTER=yes
NO_INET6=yes
NO_ATM=yes
NO_LPR=yes
NO_NIS=yes
NO_SENDMAIL=yes
NO_GAMES=yes
NO_PROFILE=yes
#NO_BIND=yes
NO_BIND_DNSSEC=yes
NO_BIND_ETC=yes
#NO_BIND_LIBS_LWRES=yes
NO_BIND_MTREE=yes
NO_BIND_NAMED=yes
#NO_BIND_UTILS=yes
NO_RCMDS=yes

#; documentation specifics, see make.conf(5)

#; knobs, see /usr/ports/KNOBS
WITH_APACHE2=yes
WITHOUT_GSSAPI=yes
WITHOUT_IPV6=yes
WITHOUT_LDAP=yes
WITHOUT_NIS=yes
WITHOUT_X11=yes

#; other

# Begin portconf settings
# Do not touch these lines
.if !empty(.CURDIR:M/usr/ports*) && exists(/usr/local/libexec/portconf)
_PORTCONF!=/usr/local/libexec/portconf
.for i in ${_PORTCONF:S/|/ /g}
${i:S/%/ /g}
.endfor
.endif
# End portconf settings

# added by use.perl 2008-08-18 00:54:12
PERL_VER=5.8.8
PERL_VERSION=5.8.8

--- CUT ---

Na webe som zistil, ze nie som sam a nie je to platform specifics problem. 
Niekto to fixol zakomentovanim modulov PHP (tadial cesta pre mna ale 
nevedie - 
http://unix.derkeiler.com/Mailing-Lists/FreeBSD/questions/2008-03/msg01066.html), 
niekto kompilaciou z portov (co ale ja robim).

Stretol sa s tym uz niekto?

d~

rwi 
More information about the Users-l mailing list