4.10-RELEASE a gif pseudo device

Pavel Just Pavel.Just at ais.cz
Tue Sep 21 16:40:40 CEST 2004


Zdravím

   Mám FreeBSD 4.10 RELEASE a snažím se zkompilovat si nové jádro.
Pokud zapnu pseudo-device gif, nelze ho sestavit a dostanu:

cc -c -O -pipe  -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs
-Wstrict-prototypes  -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline
-Wcast-qual  -fformat-extensions -ansi  -nostdinc -I- -I. -I../..
-I/usr/include -I../../contrib/dev/acpica -I../../contrib/ipfilter
-D_KERNEL -include opt_global.h  -mpreferred-stack-boundary=2
./../contrib/ipfilter/netinet/fil.c
./../contrib/ipfilter/netinet/fil.c: In function `fr_makefrip':
./../contrib/ipfilter/netinet/fil.c:266: structure has no member named
`fin_misc'
....... a další chyby, např. structure has no member named `fr_badttl'
v jiné funkci.

Co mám špatně ?

 Na make depend jsem nezapoměl. Pro jistou jsem si smazal celý
adresář /usr/src/sys/compile/PAVEL. make depend viditelné chyby nehlásí.
Verze fil.c souboru je tuším 1.35. Zdrojáky jádra jsem získal při
instalaci. Instaloval jsem via /stand/sysinstall.

Za odpověď děkuje

    Pavel Just
--
-----------------------------------
Tato zpráva neobsahuje viry, protože nepoužívám MS Windows.


--===============0952038163==--
More information about the Users-l mailing list