Přeskočit navigaci webu (1) Přeskočit navigaci sekce (2)

Informace o plánování verzí

Tato stránka obsahuje dokumentaci procesu plánování verzí FreeBSD.

Plán následujících verzí

Poznámka: Data uvolnění následujících verzí jsou jen přibližná a skutečná data mohou být oproti zde uvedenému plánu opožděna.

Datum Událost Informace
2012 FreeBSD 9.1 Plán v přípravě.

Stav zmrazení CVS stromu

Následující tabulka zobrazuje stav zmrazení hlavních větví podstromu src CVS archivu FreeBSD. Změny ve větvích označených jako zmrazené musí být nejdříve zkontrolovány a schváleny příslušným kontaktním týmem. Stavy dalších podstromů jako ports/, doc/ a www/ jsou v tabulce také.

Větev Stav Kontakt Poznámky
HEAD Otevřená Vývojáři Aktivní vývojová větev pro 10-CURRENT.
stable/9 Otevřená Vývojáři Vývojová větev pro FreeBSD 9-STABLE.
releng/9.0 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Podporovaná větev oprav pro FreeBSD 9.0.
RELENG_8 Otevřená Vývojáři Vývojová větev pro 8-STABLE.
RELENG_8_3 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Podporovaná větev oprav pro FreeBSD 8.3.
RELENG_8_2 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Podporovaná větev oprav pro FreeBSD 8.2.
RELENG_8_1 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Podporovaná větev oprav pro FreeBSD 8.1.
RELENG_8_0 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 8.0 (bez oficiální podpory).
RELENG_7 Otevřená Vývojáři Vývojová větev pro 7-STABLE.
RELENG_7_4 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Podporovaná větev oprav pro FreeBSD 7.4.
RELENG_7_3 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 7.3 (bez oficiální podpory).
RELENG_7_2 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 7.2 (bez oficiální podpory).
RELENG_7_1 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 7.1 (bez oficiální podpory).
RELENG_7_0 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 7.0 (bez oficiální podpory).
RELENG_6 Otevřená Vývojáři Větev pro údržbu 6-STABLE (bez oficiální podpory).
RELENG_6_4 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 6.4 (bez oficiální podpory).
RELENG_6_3 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 6.3 (bez oficiální podpory).
RELENG_6_2 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 6.2 (bez oficiální podpory).
RELENG_6_1 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 6.1 (bez oficiální podpory).
RELENG_6_0 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 6.0 (bez oficiální podpory).
RELENG_5 Otevřená Vývojáři Větev pro údržbu 5-STABLE (bez oficiální podpory).
RELENG_5_5 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 5.5 (bez oficiální podpory).
RELENG_5_4 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 5.4 (bez oficiální podpory).
RELENG_5_3 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 5.3 (bez oficiální podpory).
RELENG_5_2 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 5.2 / 5.2.1 (bez oficiální podpory).
RELENG_5_1 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 5.1 (bez oficiální podpory).
RELENG_5_0 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 5.0 (bez oficiální podpory).
RELENG_4 Otevřená Vývojáři Větev pro údržbu 4-STABLE (bez oficiální podpory).
RELENG_4_11 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev oprav pro FreeBSD 4.11 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_10 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.10 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_9 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.9 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_8 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.8 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_7 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.7 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_6 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.6 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_5 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.5 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_4 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.4 (bez oficiální podpory).
RELENG_4_3 Zmrazená security-officer@FreeBSD.org Větev bezpečnostních oprav pro FreeBSD 4.3 (bez oficiální podpory).
RELENG_3 Otevřená Vývojáři Větev pro údržbu 3-STABLE (bez oficiální podpory).
RELENG_2_2 Otevřená Vývojáři Větev pro údržbu 2.2-STABLE (bez oficiální podpory).
Podstrom Stav Kontakt Poznámky
ports/ Otevřený portmgr@FreeBSD.org Kolekce portů FreeBSD.
doc/ Otevřený freebsd-doc@FreeBSD.org SGML/XML dokumentace.
www/ Otevřený freebsd-www@FreeBSD.org Web FreeBSD.

Dokumentace k plánování verzí

 • Plánování verzí FreeBSD
  Popisuje postup používaný týmem plánování verzí FreeBSD pro vytváření produkčních verzí tohoto systému. Popisuje také nástroje, které jsou k dispozici pro vytváření upravených verzí FreeBSD pro vnitrofiremní použití, či pro komerční produkty.

 • Plánování verzí FreeBSD - balíky
  Popisuje postup používaný týmem plánování verzí FreeBSD pro vytváření vysoce kvalitní kolekce balíků, vhodné pro zahrnutí na distribuční média společně s verzí FreeBSD. Tento dokument se stále vyvíjí, ovšem jeho cílem je popsat postup budování kolekce balíků na portové farmě FreeBSD.org, konfiguraci nových farem, rozdělování kolekce balíků na distribuční média a kontrolu její konzistence.

 • Plán pro FreeBSD 5-STABLE
  Popisuje plán projektu pro vznik větve RELENG_5. Dokument zahrnuje celkový stav 5.x, co ještě musí být uděláno a prozatímní časový plán. V současné době tento dokument existuje již jen z historických důvodů.

 • Výběr správné verze FreeBSD
  Jak se rozhodnout, která verze FreeBSD je pravá pro vaše potřeby. Tématy jsou verze, větve, rozdíl mezi -CURRENT a -STABLE a současné plánovací cíle projektu.

Tým plánování verzí

Hlavní tým plánování verzí je zodpovědný za schvalování požadavků na MFC během období zmrazování CVS stromu, sestavování plánů verzí a má i další povinnosti, popsané v jeho pravidlech.

Hlavní tým (re@FreeBSD.org): Konstantin Belousov, Marc Fonvieille, Josh Paetzel, Hiroki Sato, Ken Smith, Robert Watson a Bjoern A. Zeeb tvoří hlavní rozhodovací skupinu týmu.

Tým vytváření verzí je zodpovědný za překlad a balení verzí FreeBSD pro různé podporované platformy.

Tým vytváření verzí (re-builders@FreeBSD.org): Marcel Moolenaar a Yoshihiro Takahashi.

Balíky z kolekce portů jsou spravovány týmem překladu balíků. Kromě mnoha dalších činností jsou členové tohoto týmu zodpovědní za funkci portové farmy, která balíky sestavuje.

Tým překladu balíků (portmgr@FreeBSD.org): Thomas Abthorpe, Joe Marcus Clarke, Baptiste Daroussin, Beat Gätzi, Erwin Lansing, Mark Linimon, Pav Lucistnik, Ion-Mihai Tetcu, Florent Thoumie a Martin Wilke.

Často kladené dotazy

Kde můžu najít adresář nebo ISO obrazy pro starší verze FreeBSD?

Projekt FreeBSD neudržuje centralizovaný archiv starých verzí ISO obrazů, ale stále existuje mnoho možností. Za prvé, velká sbírka starých verzí (mnohé jsou i s balíky) je na ftp://ftp-archive.FreeBSD.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/. Za druhé, zkuste se podívat na http://mirrorlist.FreeBSD.org. Pokud nemůžete nalézt FTP zrcadlo, které ještě obsahuje verzi, kterou hledáte, můžete poslat zprávu prodejcům CD-ROM, zda nějakou starší verzi nemají. Ještě i v září 2003 víme o případu, kde bylo použito FreeBSD 1.1 u soudu, aby pomohlo zrušit platnost nepravého softwarového patentu. Je zřejmé, že i starší verze mohou být v některých situacích velmi důležité.