Přeskočit navigaci webu (1) Přeskočit navigaci sekce (2)

Vývojové projekty FreeBSD

Kromě hlavního směru vývoje FreeBSD, několik vývojářských skupin pracuje na rozšíření rozsahu aplikací pro FreeBSD i v nových směrech. Pro více informací o těchto zajímavých projektech následujte odkazy uvedené níže.

Pokud máte dojem, že tu nějaký projekt chybí, pošlete prosím URL a krátký popis (3 - 10 řádků) na www@FreeBSD.org.

Některé z těchto projektů navíc pravidelně vydávají zprávy o stavu vývoje, které naleznete na stránce Zprávy o stavu vývoje.

Dokumentace

Aplikace

 • JavaŽ ve FreeBSD: Zde jsou informace, kde získat nejnovější JDKŽ pro FreeBSD, jak ho nainstalovat a spouštět, a seznam programů v jazyce JavaŽ, které by vás mohly zajímat.
 • GNOME ve FreeBSD: Zde jsou informace, kde získat nejnovější GNOME pro FreeBSD, jak ho nainstalovat a spouštět, čerstvé novinky projektu a aktualizace, FAQ pokrývající záležitosti specifické pro GNOME ve FreeBSD, pravidla pro portování aplikací a mnoho dalšího.
 • KDE ve FreeBSD: Zde jsou odkazy na nejnovější verze KDE pro FreeBSD, dokumentace a průvodci o instalaci a běhu KDE na FreeBSD. K dispozici jsou také novinky projektu a FAQ specifické pro FreeBSD.
 • Mono ve FreeBSD: Zde můžete nalézt informace o stavu Mono a C# pro FreeBSD.
 • OpenOffice.org ve FreeBSD: Informace o různých portech OpenOffice.org.
 • Kolekce portů FreeBSD: Kolekce portů FreeBSD poskytuje snadný způsob překladu a instalace široké škály aplikací s vynaložením minimálního úsilí. K dispozici je aktuální seznam všech portů i vyhledávací mechanizmus pro snadné zjištění, zda konkrétní aplikace v kolekci portů existuje.
 • Kontrola distribučních souborů portů FreeBSD: Mechanizmus, který v kolekci portů vyhledává nestáhnutelné distribuční soubory a pro každý port poskytuje shrnutí.
 • FreshPorts: Poskytuje nejaktuálnější seznam portů a jejich změn. Přidejte si vaše oblíbené porty do svého seznamu a v případě jakékoli jejich změny dostanete informační zprávu.
 • Pointyhat: Server, který kontroluje kolekci portů a pro každý port shromažďuje záznamy a chyby z jejich překladu.

Sítě

 • Netperf: Optimalizace síťových vrstev jádra FreeBSD 5.x a 6.x. Tento projekt zkoumá a implementuje optimalizační strategie pro vícevláknové síťové vrstvy, čímž navazuje na implementaci zamykání síťových vrstev pro SMPng ve FreeBSD 5.3.
 • Projekt KAME: Volně šiřitelný subsystém IPv6/IPsec pro BSD.
 • SYSLOG-SECURE: V srpnu 2001 byl vydán standard pro syslog: RFC3164. Toto RFC popisuje některá rozšíření pro zvýšení bezpečnosti syslogu. Projekt začal v roce 2002 a má implementovat RFC3164 do syslogu ve FreeBSD přidáním některých bezpečnostních rozšíření. Přinejmenším syslog-sign. Bude modifikována knihovna libc i syslogd. Případně budou vytvořeny také nějaké nástroje pro kontrolu a řízení zabezpečení. Jakákoli pomoc je vítána. Pro více informací pošlete zprávu na albert@ons-huis.net.

Ukládání dat

 • Arla: Volná implementace klienta AFS. Hlavním cílem je vytvoření plně funkčního klienta se všemi schopnostmi bežného AFS. Ostatní plánované a implementované věci jsou řídící nástroje a server.
 • Big Disk: Cílem projektu Ukládání velkého objemu dat ve FreeBSD je připravit FreeBSD pro multi-terabajtové diskové/svazkové kapacity a souborové systémy.
 • Coda: Distribuovaný systém souborů. Mezi jeho vlastnosti patří funkčnost i při výpadku spojení, dobrý bezpečnostní model, replikace serveru a perzistentní vyrovnávací paměť na straně klienta.
 • Žurnálování proti Soft Updates: Ochrana asynchronních metadat v systémech souborů.
 • TCFS: Transparentní kryptografický systém souborů, který je vhodným řešením problému zachování soukromí v distribuovaném systému souborů. Hlubším propojením šifrovací služby se systémem souborů lze dosáhnout úplné transparentnosti používání pro uživatelské aplikace. Soubory jsou ukládány v šifrované podobě a dešifrují se před jejich čtením. Proces šifrování a dešifrování probíhá na klientském stroji, takže šifrovací či dešifrovací klíč nikdy neprochází sítí.
 • Tertiary Disk: Architektura pro vytváření rozsáhlých diskových úložných systémů, která odstraňuje nevýhody obvykle stavěných diskových polí. Název pochází z dvojice cílů - dosáhnout ceny za megabajt a kapacity srovnatelné s páskovými knihovnami a výkonu magnetických disků. Z běžně dostupných komponent za nízkou cenu vytváříme škálovatelný diskový systém s terabajtovou kapacitou. Naším cílem je vybudovat kompletní úložný systém za cenu maximálně o 30 - 50 procent vyšší, než je cena samotných disků. Tertiary Disk pro umístění disků používá PC propojené přepínanou sítí. Náš prototyp je složen z dvaceti 200MHz počítačů PC, ve kterých je 370 8GB disků. PC jsou propojena 100 Mb/s ethernetovým přepínačem (switchem).
 • Vinum: Manažer logických svazků inspirovaný manažerem VERITAS", ale není jeho klonem. Vinum se pokouší řešit řadu problémů elegantněji. Také poskytuje funkce, které Veritas nemá.
 • PathConvert: Projekt, jehož cílem je vyvinout nástroje pro konverzi mezi absolutními a relativními cestami. To přináší výhody především uživatelům NFS a WWW.

Jádro a bezpečnost

 • Kernel Scheduler Entities: Projekt pro zlepšení podpory vláken ve FreeBSD s využitím vláknového systému, který je podobný návrhu Aktivace plánovače (Scheduler Activations).
 • Lottery Scheduling Kernel: Tato práce je založena na Waldspurgerově loteriovém plánovacím algoritmu, který implementuje správu zdrojů s proporcionálními podíly. Hlavní výhodou je, že uživatelé mají kontrolu nad relativními poměry vykonávání svých procesů a že jsou vzájemně izolováni, což zabraňuje obsazení CPU jedním uživatelem.
 • OpenBSM: Open-source implementace auditovacího API a souborového formátu pro Základní bezpečnostní modul (Basic Security Module, BSM) firmy Sun. OpenBSM zahrnuje uživatelské knihovny, nástroje a dokumentaci pro auditovací implementaci TrustedBSD, která bude integrována do FreeBSD.
 • Podpora symetrického multiprocesingu: Dokumentace a další informace o využití výhod více procesorů ve FreeBSD.
 • TrustedBSD: Poskytuje sadu bezpečnostních rozšíření FreeBSD, přičemž zahrnuje vlastnosti jako jemně strukturovaná oprávnění (capabilities), seznamy řízení přístupu (Access Control Lists, ACL) a povinné řízení přístupu (Mandatory Access Control, MAC). Tyto vlastnosti jsou integrovány do distribuce FreeBSD a portovány i do jiných systémů založených na BSD.
 • Soubor nátlakových testů pro jádro: Účelem těchto nátlakových testů je zhroutit systém. Soubor je složen z malých testovacích programů a skriptů. Každý test se zaměřuje na nějakou specifickou oblast jádra. Klíčovým konceptem je zmatek. Každý test je spouštěn v náhodném počtu a před rozběhnutím spí náhodný počet vteřin.

Ovladače zařízení

 • Busdma a převod ovladačů na SMPng: Busdma poskytuje přenositelnou abstrakci hardwarových funkcí pro přímý přístup zařízení do paměti (DMA), který využívá mnoho ovladačů vysoce výkonných zařízení. Použitím této abstrakce se autoři ovladačů zařízení vyhnou použití kódu pro správu DMA, který by byl závislý na platformě, což zvýší přenositelnost ovladačů mezi hardwarovými architekturami. Tato stránka také ukazuje, jak postupují úpravy ovladačů pro použití se SMPng.
 • Nový systém zařízení pro FreeBSD.
 • BSD ATM: Implementace sítě ATM pro 4.4BSD: Nové aplikace počítačů v oblastech jako jsou multimédia, zobrazování a distribuované výpočty vyžadují od počítačových sítí vysoké úrovně výkonnosti. Síťová řešení založená na ATM poskytují jednu z možných alternativ pro uspokojení těchto potřeb. Nicméně složitost ATM oproti tradičním sítím jako je Ethernet se ukázala být překážkou pro jeho použití. V tomto dokumentu prezentujeme návrh a implementaci BSD ATM, jednoduché a efektivní softwarové vrstvy ATM pro operační systémy založené na BSD vyžadující minimální změny v operačním systému. BSD ATM může být použito pro síťový provoz IP i pro přirozený provoz ATM.
 • Automatizace domova: Použití FreeBSD pro ovládání spotřebičů, infračervené ovládání, automatizované telefonní systémy atd.
 • Projekt Token-Ring pro FreeBSD: Informace, soubory, opravy a dokumentace o přidání podpory pro Token Ring do FreeBSD.
 • Ethernetový ovladač pro Xircom CEM: Existuje poštovní konference pro další vývoj ethernetového ovladače pro Xircom CEM od Scotta Mitchella. Pro přihlášení pošlete subscribe freebsd-xircom na majordomo@lovett.com.

Architektura

 • Portování FreeBSD na systémy IA-64: Tento projekt je zodpovědný za portování FreeBSD na architekturu IA-64. Otázky specifické pro tento projekt směřujte do poštovní konference freebsd-ia64@FreeBSD.org.
 • Portování FreeBSD na systémy PowerPCŽ: Obsahuje informace o portu FreeBSD pro PPC, jako jsou informace o poštovní konferenci atd.
 • Portování FreeBSD na systémy SPARCŽ: Obsahuje informace o portu FreeBSD pro SPARC včetně FAQ, předběžného zaváděcího kódu, informací o procesorech a deskách SPARC a o ostatních projektech pro SPARC.
 • Stránka Emulace SysVR4: Stránka popisuje emulátor SysVR4 pro FreeBSD. Ten je momentálně schopen běhu (nebo v některých případech chůze) s mnoha různými spustitelnými soubory ze systémů Solaris"/x86 2.5.1 a 2.6. Mám důvod se domnívat, že bude fungovat také pro soubory ze SCO UnixWare a SCO OpenServer.
 • OSKit: Systém a sada 31 knihoven s komponentami, zaměřených na operační systémy, spolu s rozsáhlou dokumentací. Poskytnutím nejen základní infrastruktury OS, ale i mnoha komponent vyšší úrovně, se OSKit snaží snížit překážky vstupu do OS R&D a snížit jeho náklady. OSKit výrazně zjednodušuje vytvoření nového OS, portování existujícího OS na x86 (v budoucnosti i na další architektury podporované OSKitem), nebo rozšíření OS o podporu širší řady zařízení, formátů systémů souborů, formátů spustitelných souborů nebo síťových zařízení. OSKit je také vhodný pro vytváření programů blízkých OS, jako jsou zavaděče nebo systémové servery běžící na mikrojádře.

Různé

 • FreeSBIE: Živé (live) CD založené na operačním systému FreeBSD. CD obsahuje širokou škálu užitečných aplikací a buď může běžet pouze z CD, nebo může sloužit pro instalaci FreeBSD na pevný disk.
 • NanoBSD: NanoBSD je nástroj pro vytváření pokud možno redukovaných systémových obrazů FreeBSD vhodných pro umístění na kartu Compact Flash (nebo jiné paměťové médium) s využitím pro aplikace, jako jsou vestavěné systémy. Soubor dokumentace FreeBSD obsahuje úvodní článek o NanoBSD s užitečnými tipy pro nastavení, provoz a používání NanoBSD.
 • GLOBAL: Značkovací systém (tag system) pro zdrojový kód v běžných jazycích, který funguje v různých prostředích stejně. V současné době podporuje příkazový řádek shellu, editor nvi, webový prohlížeč, editor emacs a editor elvis. Podporovanými jazyky jsou C, Yacc a Java.
 • Enteruser: Náhrada adduser.
 • ACPI ve FreeBSD: Projekt vytvořený proto, aby ACPI ve FreeBSD fungovalo co nejlépe.
 • Binární aktualizace: FreeBSD Update je systém pro automatický překlad, distribuci, stahování a aplikování binárních bezpečnostních aktualizací pro FreeBSD. Tím je umožněna snadná aktualizace bezpečnostních větví FreeBSD bez stahování zdrojového kódu a jeho opětovného překladu (samozřejmě kromě počítače, který aktualizace připravuje). Aktualizace jsou kryptograficky podepsané a distribují se jako binární změnové soubory pro nástroj umožňující provádění binárních změn, což výrazně snižuje použitou šířku pásma.
 • Projekt pro přizpůsobení FreeBSD standardům C99 a POSIXŽ: Tento projekt si klade za cíl implementovat všechny požadavky standardů ISO 9899:1999 (C99) a IEEE 1003.1-2001 (POSIX).
 • CVSweb: Webové rozhraní k CVS archivům, se kterým můžete velice snadno procházet hierarchii archivu a zobrazovat si historii verzí každého souboru.
 • Seznam laptopů kompatibilních s FreeBSD: Rozsáhlá databáze laptopů a PCMCIA karet, které fungují s FreeBSD. Tento web obsahuje i podrobné informace o známých problémech s počítači i s programy.
 • Integrace TET: Test Execution Toolkit od The Open Group je lehký testovací systém s otevřeným kódem, který podporuje i distribuované testování. Tento projekt se snaží zjisit využitelnost systému TET a existujících testovacích sad s otevřeným kódem založených na TET, které se zaměřují na shodu se standardy (VSX-PCTS, VSC-Lite, VSTH-Lite, VSW5 a další).