Přeskočit navigaci webu (1) Přeskočit navigaci sekce (2)

Konference users-l

Základní informace
Vyhledávání v archivu
Správa členství
Zasílání příspěvků
Pravidla
Příbuzné konference

Základní informace

Téma: FreeBSD
Adresa konference: users-l@FreeBSD.cz
Administrativní adresa: users-l-request@FreeBSD.cz
Adresa správce: users-l-owner@FreeBSD.cz
Webové rozhraní: http://www.FreeBSD.cz/listserv/listinfo/users-l
Archiv: http://www.FreeBSD.cz/listserv/archive/users-l
Typ konference: Otevřená pro přihlášení, uzavřená pro zasílání zpráv - pro zasílání zpráv do konference je nutné být jejím členem

Vyhledávání v archivu

Google
WWW http://www.FreeBSD.cz/listserv/archive/users-l

Správa členství

Přihlášení, odhlášení a nastavení různých voleb lze provést přes webové rozhraní, nebo zasláním zprávy na administrativní adresu konference (users-l-request@FreeBSD.cz). Příkazy se uvádějí v těle zprávy, každý na samostatném řádku. Mezi nejdůležitější patří:

subscribe přihlášení do konference
unsubscribe odhlášení z konference
set delivery off pozastavení příjmu příspěvků
set delivery on obnovení příjmu příspěvků (toto je implicitní nastavení)
set myposts off uživatel nebude dostávat kopie vlastních příspěvků
set mypost on uživatel bude dostávat kopie vlastních příspěvků (toto je implicitní nastavení)
set show dotaz na aktuální nastavení
password připomenutí hesla uživatele
who <heslo> zaslání seznamu členů konference
lists zaslání seznamu všech konferencí na serveru
help zaslání podrobnějšího popisu ovládání

Zasílání příspěvků

Zaslání příspěvku do konference se provede jeho odesláním na adresu konference (users-l@FreeBSD.cz), odkud je automaticky distribuován všem jejím členům. Maximální velikost příspěvku je 10 KB.

Konference je částečně chráněna proti neúmyslnému zaslání příkazů pro správu konference na její adresu místo na její administrativní adresu. Pokud zpráva z nějakého důvodu není přijata, dostane její autor ve většině případů krátké upozornění. Pokud má nastavenu příslušnou volbu, dostane vyrozumění i v případě, že přijata je.

Pro zaslání příspěvku do konference je nutné být jejím členem. Přesněji, adresa v hlavičce From příspěvku musí být uvedena v seznamu členů konference. Dále je nutné, aby konference byla zjevným adresátem příspěvku, tedy aby její adresa byla uvedena v hlavičce To nebo Cc. Tato omezení byla přijata jako jednoduchá opatření proti nevyžádaným příspěvkům (spamu).

Všechny příspěvky do konference jsou archivovány. Konference není propojena do žádné diskuzní skupiny (Usenet news).

Pravidla

15. 9. 2004

Příspěvky z této konference čte několik stovek lidí, čímž se konference řadí mezi velké. Aby nepřestávala být zajímavou, je třeba dodržovat určitá pravidla:

 1. Do konference je přípustné zasílat pouze textové zprávy. Přílohy jsou přípustné pouze MIME typu text/plain a application/rfc822.
 2. Příspěvky mohou být pouze v českém, slovenském, případně v anglickém jazyce.
 3. Konference umožňuje použití diakritiky, ale používejte ji prosím jen v nezbytně nutných případech.
 4. Před psaním zprávy nejprve zvažte, zda je tato konference vhodným místem pro váš příspěvek, a pokud hledáte řešení nějakého problému, zda ho nemůžete nalézt sami. Přečtěte si dokumentaci (např. manuálové stránky, Příručka FreeBSD a FAQ), zkuste najít odpověď na webu (Google pro BSD), nahlédněte do archivu konference a případně konzultujte problém s vaším správcem sítě.
 5. Pokud svým příspěvkem otevíráte nové téma, nevytvářejte ve svém poštovním programu zprávu tak, že zvolíte možnost odpovědět na jinou zprávu z konference a vymažete její obsah. Vždy vytvořte skutečně novou zprávu. Většina poštovních programů totiž do hlaviček zprávy vkládá informace o zprávě, na kterou vaše zpráva odpovídá. Členové konference, kteří tyto informace používají pro třídění zpráv, by pak měli problém vaši zprávu nalézt, nebo by ji mohli omylem automaticky smazat.
 6. Používejte výstižný předmět zprávy (hlavičku Subject).
 7. Buďte struční, ale snažte se pro řešení problému poskytnout maximum informací (např. výpis "uname -r", "pciconf -lv", obsah /var/run/dmesg.boot atd.).
 8. Před odesláním příspěvku si ho nejprve přečtěte a ujistěte se, že nezasvěcený čtenář pochopí v čem je problém. Zaměřte se i na gramatické chyby. I podle nich si o vás ostatní utvoří vlastní názor, nebo mohou být příčinou nepochopení dotazu.
 9. Pokud předpokládáte, že by na váš dotaz mohlo přijít mnoho odpovědí, požádejte, aby odpovědi byly zasílány přímo na vaši adresu. Pokuste se odpovědi zhodnotit a seznamte v jedné zprávě ostatní členy konference s výsledky.
 10. Znáte-li odpověď na nějaký dotaz, pošlete ji do konference. Jinak by se mohlo stát, že v ní budou pouze dotazy. S posíláním odpovědi na jednoduché dotazy ale zkuste několik minut počkat. Je pravděpodobné, že už odpověděl někdo jiný.
 11. V odpovědi citujte pouze klíčovou část původní zprávy a jasně odlište citovaný text od vlastního. Vlastní text pište pod citovaný.
 12. Vyhýbejte se osobním útokům a sporům, nepouštějte se do vychvalování nějakého řešení či produktu a zatracování jiného. Tazatel se chce něco hodnotného dozvědět. Slušně upozorněte na jeho případný omyl a uveďte správné řešení.
 13. Je dobré na konec dopisu připojit svoji vizitku. Vizitka by ale neměla být delší, než vlastní text zprávy. Omezte se na 4 - 5 řádků.
 14. Objeví-li se v konferenci příspěvek, který tam očividně nepatří (off-topic) zachovejte klid. Na takový příspěvek smí do konference reagovat výhradně její správce. Máte-li potřebu reagovat osobně, pošlete reakci přímo autorovi příspěvku.
 15. Neposílejte do konference testovací zprávy.

Základem těchto pravidel byly FAQ konference net@cs.felk.cvut.cz, které laskavě poskytl její správce Martin Bílý.

Příbuzné konference

Téma Adresa Web Diskuzní skupina
Linux linux@linux.cz http://www.linux.cz/mailing-list cz.comp.linux