Přeskočit navigaci webu (1) Přeskočit navigaci sekce (2)

Lidé

Jiří Calda (calda@dzungle.ms.mff.cuni.cz)
technické zastřešení, systém, DNS
 
Dan Lukeš (dan@obluda.cz)
systém, poštovní konference
 
Rudolf Čejka (cejkar@fit.vutbr.cz, http://www.fit.vutbr.cz/~cejkar)
CVSup, FTP, RSYNC, Wiki, WWW, překlad webu
 

MFF UK  
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
hardware a připojení k internetu
FIT VUT   Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně